[] ประกาศ การจัด เครื่องตรวจอวัยวะภายในความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 27 มีนาคม, 2020, 14:34:25 PM
[] ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (EB2_2.3) 14 มีนาคม, 2020, 10:30:05 AM
[] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (EB2_2.1.1) 14 มีนาคม, 2020, 10:26:48 AM
[] ประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 09 มีนาคม, 2020, 14:58:45 PM
[] ประกาศ แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 09 มีนาคม, 2020, 10:09:38 AM
[] ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง 05 มีนาคม, 2020, 11:44:28 AM
[] ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง 02 มีนาคม, 2020, 14:19:04 PM
[] ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 28 กุมภาพันธ์, 2020, 15:29:18 PM
[] ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง 26 กุมภาพันธ์, 2020, 11:10:24 AM
[] ประกาศ เผยแพร่ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563 12 กุมภาพันธ์, 2020, 13:26:04 PM