[] ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 02 ตุลาคม, 2023, 14:16:28 PM
[] ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Sola Rooftop) 19 กันยายน, 2023, 11:57:28 AM
[] ประกาศการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 19 กันยายน, 2023, 11:41:03 AM
[] ประกาศ รายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 13 กันยายน, 2023, 14:13:36 PM
[] ประกาศ เผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2566 11 กันยายน, 2023, 16:21:12 PM
[] ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ระบบ 08 กันยายน, 2023, 16:09:45 PM
[] ประกาศ เผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 06 กันยายน, 2023, 13:02:22 PM
[] ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 01 กันยายน, 2023, 16:02:55 PM
[] ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 28 สิงหาคม, 2023, 13:54:02 PM
[] ประกาศ เผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 08 สิงหาคม, 2023, 11:56:30 AM