[] ประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 24 พฤศจิกายน, 2020, 16:32:18 PM
[] ประกาศ แผนจัดทำสิ่งก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุง (Planfin) ปี 2564 24 พฤศจิกายน, 2020, 16:18:40 PM
[] ประกาศ เผยแพร่แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 12 พฤศจิกายน, 2020, 09:58:50 AM
[] ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 03 พฤศจิกายน, 2020, 15:34:21 PM
[] ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างเครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 09 ตุลาคม, 2020, 14:05:49 PM
[] ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 08 ตุลาคม, 2020, 15:22:54 PM
[] ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 29 กันยายน, 2020, 14:19:30 PM
[] ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 11 กันยายน, 2020, 13:17:54 PM
[] ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 11 กันยายน, 2020, 13:17:03 PM
[] ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด 10 กันยายน, 2020, 14:43:00 PM