[] ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ จ้างเหมาบริการ 27 กันยายน, 2019, 10:04:24 AM
[] ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับกาคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 กันยายน, 2019, 09:59:11 AM
[] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 05 กันยายน, 2019, 16:14:15 PM
[] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 05 กันยายน, 2019, 16:09:28 PM
[] ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ จ้างเหมาบริการ 30 สิงหาคม, 2019, 14:58:31 PM
[] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 26 สิงหาคม, 2019, 08:43:35 AM
[] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 สิงหาคม, 2019, 09:06:33 AM
[] ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับกาคัดเลือกเป็นพนักงานซักฟอกของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 16 สิงหาคม, 2019, 08:58:53 AM
[] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 02 สิงหาคม, 2019, 14:23:43 PM
[] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ 25 กรกฎาคม, 2019, 14:48:16 PM