[] ประกาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา 13 มีนาคม, 2023, 11:25:09 AM
[] ประกาศผลการประเมินสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 18 มกราคม, 2023, 11:03:22 AM
[] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 มกราคม, 2023, 10:41:57 AM
[] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 มกราคม, 2023, 13:27:41 PM
[] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 06 มกราคม, 2023, 08:50:10 AM
[] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง จำนวน 4 อัตรา 28 ธันวาคม, 2022, 09:07:55 AM
[] ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา 14 ธันวาคม, 2022, 08:56:47 AM
[] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 21 เมษายน, 2022, 13:26:50 PM
[] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานแพทย์และรังสีเทคนิค 11 เมษายน, 2022, 22:06:44 PM
[] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวง ฯ) 01 กุมภาพันธ์, 2022, 13:58:24 PM