ยอดหนังสือเข้าประจำวัน

 
วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 23/07/2021 เทคนิคการแพทย์(LAB) 12
2. 23/07/2021 ฝ่ายเภสัชกรรม 15
3. 23/07/2021 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 18
4. 23/07/2021 งานกายภาพบำบัด 5
5. 23/07/2021 งานแผนไทย 6
6. 23/07/2021 X-Ray 5
7. 23/07/2021 ฝ่ายบริหารทั่วไป 17
8. 23/07/2021 ฝ่ายทันตกรรม 9
9. 23/07/2021 กลุ่มการพยาบาล 31
10. 23/07/2021 องค์กรแพทย์ 12
11. 23/07/2021 ทีมคร่อม IC 1
12. 21/07/2021 ฝ่ายเภสัชกรรม 1
13. 21/07/2021 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2
14. 21/07/2021 กลุ่มการพยาบาล 1
15. 20/07/2021 เทคนิคการแพทย์(LAB) 1
16. 20/07/2021 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 2
17. 20/07/2021 X-Ray 1