บันทึกขอใช้ห้องประชุม

 
 
 
Page 
 จาก 69
จำนวนรายการ 1 ถึง 20 จาก 1376
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 22/01/2021 09:00:00 11:00:00 ประชุมผู้รับผิดชอบงานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 20 รออนุมัติ 19/01/2021 16:08:02
งานPalliative care ราชาวดี 19/01/2021 13:30:00 15:30:00 พัฒนาระบบงาน Palliative care ภายใน อรพินธ์ กันไทย 15 อนุมัติ 15/01/2021 13:39:55
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 15/01/2021 13:00:00 16:30:00 QA พยาบาล ภายนอก ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 10 อนุมัติ 11/01/2021 09:55:13
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/01/2021 13:00:00 14:30:00 ประชุมวาระเร่งด่วน การบริหารจัดการเรื่อง โควิด-19 ในชุมชนตำบลวัดโบสถ์ ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 45 อนุมัติ 11/01/2021 13:45:56
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/01/2021 14:30:00 16:30:00 ประชุม ศปก. ตำบลวัดโบสถ์ ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 25 อนุมัติ 11/01/2021 13:47:45
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 11/01/2021 08:30:00 16:30:00 VDO Conference 5 มิติ(EIA) ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 07/01/2021 14:31:47
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 12/01/2021 08:30:00 16:30:00 VDO Conference 5 มิติ(EIA) ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 07/01/2021 14:36:13
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 05/01/2021 13:00:00 16:00:00 ประชุมทีม ศปก.ตำบล ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 05/01/2021 09:15:07
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 08/01/2021 12:00:00 16:30:00 Zoom covid19 ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 15 อนุมัติ 05/01/2021 09:29:53
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 25/01/2021 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 05/01/2021 10:47:41
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 26/01/2021 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 05/01/2021 10:48:49
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 27/01/2021 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 05/01/2021 10:50:26
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 27/01/2021 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 05/01/2021 10:51:13
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 28/01/2021 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 05/01/2021 10:51:54
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 28/01/2021 08:30:00 16:30:00 อบรมข้าราชการใหม่ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 8 อนุมัติ 05/01/2021 10:52:31
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 04/01/2021 14:00:00 16:30:00 ประชุมทางไกล (Web Conference) ศูนย์ปฏิบัติการ ภายใน ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 20 อนุมัติ 04/01/2021 10:20:52
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 08/01/2021 13:00:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ภายใน กานติมา สุขโฉม 15 อนุมัติ 29/12/2020 15:52:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 29/01/2021 08:00:00 12:00:00 กิจกรรมสูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564 ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 25/12/2020 14:08:13
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 28/12/2020 08:30:00 12:00:00 ประชุมงานภาคประชาชน ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 23/12/2020 10:14:21
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 14/01/2021 08:30:00 12:00:00 อบรมเสริมความรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับประชาชน เขตสุขภาพที่2 ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 60 อนุมัติ 23/12/2020 10:15:31