บันทึกขอใช้ห้องประชุม

 
 
 
จำนวนหน้า 
 จาก 77
จำนวนรายการ 1 ถึง 20 จาก 1524
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ใช้zoomหรืออื่นๆ
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 03/08/2021 13:00:00 16:30:00 conference case หลักสูตรพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว ไม่ใช้   ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 6 รออนุมัติ 26/07/2021 10:10:43
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 24/07/2021 09:30:00 16:30:00 รับ จนท.รัตนเวชมาดูงาน ไม่ใช้   ภายนอก สายชล ดีอินทร์ 20 รออนุมัติ 24/07/2021 10:02:19
งานsupply ราชาวดี 22/07/2021 13:00:00 16:00:00 Zoom Covid -19 ใช้   ภายใน นิตยา นวลบุ 6 รออนุมัติ 22/07/2021 11:12:19
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 22/07/2021 13:30:00 16:30:00 ประุชุมวางแผนการจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย ไม่ใช้   ภายใน นพศูรย์ เหลือแย้ม 8 รออนุมัติ 21/07/2021 14:00:28
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 27/07/2021 08:00:00 12:00:00 อบรมการสอบปากคำผู้อุปอุปการะในกรณีการพักการลดวันต้องโทษ ไม่ใช้   ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 10 รออนุมัติ 14/07/2021 14:57:23
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 16/07/2021 10:00:00 16:00:00 ประชุมทีมรับคนไข้ 3.2 โควิท ไม่ใช้   ภายนอก สายใจ ดีอินทร์ 20 รออนุมัติ 13/07/2021 13:03:22
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 06/07/2021 13:30:00 16:30:00 ทีมนำ ไม่ใช้   ภายใน กานติมา สุขโฉม 25 รออนุมัติ 06/07/2021 08:49:36
ห้องเลขาผอ. กังสดาล(ตึกใหม่) 06/07/2021 13:00:00 15:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 4 รออนุมัติ 05/07/2021 16:45:49
ห้องเลขาผอ. กังสดาล(ตึกใหม่) 07/07/2021 13:00:00 15:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 4 รออนุมัติ 05/07/2021 16:48:10
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 06/07/2021 12:00:00 13:30:00 ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ ไม่ใช้   ภายใน กานติมา สุขโฉม 30 รออนุมัติ 01/07/2021 14:55:21
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 28/06/2021 13:00:00 16:30:00 ทดสอบสมรรถภาพ ไม่ใช้   ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 27/06/2021 18:32:57
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 29/06/2021 13:00:00 16:30:00 ทดสอบสมรรถภาพ ไม่ใช้   ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 27/06/2021 18:34:05
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 30/06/2021 13:00:00 16:30:00 ทดสอบสมรรถภาพ ไม่ใช้   ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 27/06/2021 18:34:50
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 28/06/2021 10:00:00 16:30:00 หารือเรื่องงานก่อสร้าง ไม่ใช้   ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 25/06/2021 16:20:58
งานแผนไทย ราชาวดี 24/06/2021 13:30:00 15:00:00 ประชุมทีมกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ไม่ใช้   ภายใน นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์ 10 อนุมัติ 23/06/2021 11:31:41
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 05/07/2021 08:00:00 16:00:00 รณรงค์ตรวจพัฒนาการปี 2564 ไม่ใช้   ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 22/06/2021 14:57:13
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 06/07/2021 08:00:00 16:00:00 รณรงค์ตรวจพัฒนาการปี 2564 ไม่ใช้   ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 22/06/2021 14:58:37
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 05/07/2021 08:30:00 16:30:00 สัมภาษณ์ พกส. ไม่ใช้   ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 22/06/2021 14:59:27
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 07/07/2021 08:00:00 16:00:00 รณรงค์ตรวจพัฒนาการปี 2564 ไม่ใช้   ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 22/06/2021 15:00:07
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 28/06/2021 09:00:00 16:00:00 อบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ใช้   ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 22/06/2021 15:01:12