บันทึกขอใช้ห้องประชุม

 
 
 
Page 
 จาก 53
จำนวนรายการ 1 ถึง 20 จาก 1053
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 25/10/2019 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 รออนุมัติ 22/10/2019 10:41:40
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 16/10/2019 09:30:00 11:30:00 conferance ภายใน อำพร วริทุม 12 อนุมัติ 15/10/2019 14:02:49
งานผู้ป่วยนอก OPD กังสดาล(ตึกใหม่) 15/10/2019 14:00:00 15:30:00 conferance ภายใน อำพร วริทุม 12 อนุมัติ 14/10/2019 15:28:53
งานsupply กังสดาล(ตึกใหม่) 16/10/2019 13:30:00 16:30:00 ทีมIC ภายใน นิตยา นวลบุ 18 อนุมัติ 11/10/2019 09:22:16
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 11/10/2019 14:30:00 16:30:00 ENV ภายใน นิตยา นวลบุ 15 ยกเลิกการจอง 11/10/2019 09:25:28
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 09/10/2019 08:30:00 12:00:00 อนุ สปฐ ภายนอก สายชล ดีอินทร์ 15 อนุมัติ 09/10/2019 09:16:41
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 10/10/2019 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 09/10/2019 09:35:59
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 29/10/2019 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 09/10/2019 09:37:11
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 09/10/2019 12:00:00 13:30:00 เตรียมรับ HA ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 25 อนุมัติ 09/10/2019 11:27:41
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 10/10/2019 12:00:00 13:30:00 เตรียมรับ HA ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 25 อนุมัติ 09/10/2019 11:29:00
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 11/10/2019 12:00:00 13:30:00 เตรียมรับ HA ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 25 อนุมัติ 09/10/2019 11:30:11
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 15/10/2019 12:00:00 13:30:00 เตรียมรับ HA ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 25 อนุมัติ 09/10/2019 11:33:25
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 16/10/2019 12:00:00 13:30:00 เตรียมรับ HA ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 25 อนุมัติ 09/10/2019 11:34:25
งานส่งเสริมฯ กังสดาล(ตึกใหม่) 11/10/2019 14:00:00 16:30:00 ประชุม ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 09/10/2019 15:31:22
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 15/10/2019 14:00:00 16:30:00 การเตรียมความพร้อม HA ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 15 อนุมัติ 09/10/2019 15:46:30
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 11/10/2019 14:00:00 16:30:00 2P safety ภายใน รวีวรรณ สงคราม 15 อนุมัติ 08/10/2019 17:45:28
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 08/10/2019 08:30:00 16:30:00 Re-acredition ภายนอก วิมลวรรณ รัศมี 20 อนุมัติ 03/10/2019 08:56:31
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 07/10/2019 13:00:00 16:30:00 อนุ ศปถ. ภายนอก วิมลวรรณ รัศมี 15 อนุมัติ 03/10/2019 08:57:09
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 07/11/2019 08:00:00 16:30:00 รับประเมิน HA ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 40 อนุมัติ 03/10/2019 10:27:09
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 07/11/2019 08:00:00 16:30:00 รับประเมิน HA ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 15 อนุมัติ 03/10/2019 10:28:25