หน้าที่ 
 จาก 40
รายการ 1 ถึง 20 จาก 797
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
งานPalliative care ราชาวดี 31/01/2019 13:00:00 16:00:00 ประชุมงาน HHC.Palliative care ภายใน อรพินธ์ กันไทย 10 รออนุมัติ 18/01/2019 20:21:03
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 18/01/2019 13:30:00 15:30:00 การซักประวัติและตรวจร่างกาย ภายใน อำพร วริทุม 10 รออนุมัติ 17/01/2019 08:43:28
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 21/01/2019 08:00:00 13:00:00 สภากาแฟ ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 40 รออนุมัติ 17/01/2019 10:12:06
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 21/01/2019 08:00:00 12:00:00 สภากาแฟ ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 40 รออนุมัติ 17/01/2019 10:12:54
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 18/01/2019 13:00:00 16:30:00 ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 15/01/2019 17:23:17
งานผู้ป่วยนอก OPD กังสดาล(ตึกใหม่) 15/01/2019 13:00:00 16:00:00 การตรวจร่างกาย ภายใน อำพร วริทุม 10 ยกเลิกการจอง 14/01/2019 09:27:53
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 21/01/2019 13:00:00 16:00:00 conferance ภายใน อำพร วริทุม 15 รออนุมัติ 14/01/2019 09:31:05
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 08/01/2019 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 08/01/2019 07:16:02
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 08/01/2019 10:00:00 12:00:00 ทอดผ้าป่า ภายนอก วาสินี สอนศรี 15 ยกเลิกการจอง 08/01/2019 09:57:52
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 14/01/2019 09:00:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 08/01/2019 14:55:47
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 15/01/2019 09:00:00 16:00:00 ประชุมทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 08/01/2019 14:58:07
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 16/01/2019 09:00:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 ยกเลิกการจอง 08/01/2019 14:59:00
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 17/01/2019 09:00:00 16:30:00 นักศึกษานานาชาติมาดูงานและประชุมทีมนำ ภายนอก วาสินี สอนศรี 30 ยกเลิกการจอง 08/01/2019 14:59:34
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 18/01/2019 09:00:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 08/01/2019 15:00:49
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 17/01/2019 08:00:00 16:30:00 ตอนรับคณะนักศึกษาแพทย์นานาชาติ ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 50 อนุมัติ 04/01/2019 16:18:16
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 25/01/2019 08:00:00 16:30:00 เตรียมสถานที่เพื่อรับผ้าป่ากรมทางหลวง ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 100 อนุมัติ 04/01/2019 16:19:33
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 26/01/2019 08:00:00 13:00:00 ต้อนรับคณะผ้าป่ากรมทางหลวง ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 100 อนุมัติ 04/01/2019 16:20:54
งานแผนไทย กังสดาล(ตึกใหม่) 18/01/2019 09:00:00 12:00:00 รับนิเทศนักศึกษาฝึกงานแพทย์แผนไทย ภายนอก นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์ 14 อนุมัติ 03/01/2019 15:01:05
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 07/01/2019 08:30:00 16:30:00 งานการเงิน ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 02/01/2019 09:55:06
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 08/01/2019 08:30:00 16:30:00 งานการเงิน ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 02/01/2019 09:56:36
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.