หน้าที่ 
 จาก 40
รายการ 781 ถึง 797 จาก 797
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 29/09/2016 13:30:00 16:00:00 วิชาการตรวจร่างกายและการวิฉัยโรคเบื้องต้นนักศึกษาส่าสุข ม.พะเยา ภายใน นิตยา นวลบุ 10 อนุมัติ 26/09/2016 12:41:00
ฝ่ายบริหารทั่วไป กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่) 23/09/2016 13:00:00 16:30:00 Planfin ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 23/09/2016 11:18:00
ฝ่ายบริหารทั่วไป กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่) 26/09/2016 08:30:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 ยกเลิกการจอง 23/09/2016 11:22:00
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 21/09/2016 13:30:00 16:30:00 นำเสนอCase study dyspepsia ภายใน นิตยา นวลบุ 10 อนุมัติ 20/09/2016 11:54:00
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 29/09/2016 09:00:00 12:30:00 เตรียมรับประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใน นิตยา นวลบุ 15 อนุมัติ 20/09/2016 12:08:00
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 28/09/2016 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการ RM ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 ยกเลิกการจอง 19/09/2016 08:53:00
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 15/09/2016 10:00:00 16:30:00 ประชุมฝ่าย ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 13 อนุมัติ 15/09/2016 09:00:00
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 15/09/2016 12:00:00 16:30:00 ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่และประชุมทีมนำ ภายใน กานติมา สุขโฉม 30 อนุมัติ 15/09/2016 10:02:00
กลุ่มการพยาบาล เนรมิตร(PCU) 14/09/2016 16:00:00 16:30:00 เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ภายนอก มนฤทัย กลางเสนา 50 อนุมัติ 13/09/2016 11:52:00
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 14/09/2016 13:30:00 16:30:00 PCT ภายใน กานติมา สุขโฉม 12 อนุมัติ 13/09/2016 14:09:00
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 23/09/2016 13:00:00 16:30:00 ระบบยา ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 อนุมัติ 13/09/2016 16:26:00
NCD ราชาวดี 14/09/2016 08:30:00 12:00:00 การคีย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 อนุมัติ 12/09/2016 12:02:00
งานsupply ราชาวดี 12/09/2016 13:00:00 16:30:00 เตรียมแผนENV60 ภายใน นิตยา นวลบุ 15 อนุมัติ 09/09/2016 11:03:00
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 09/09/2016 14:30:00 16:30:00 วัสดุการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ ภายใน รวีวรรณ สงคราม 15 อนุมัติ 07/09/2016 09:37:00
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 15/09/2016 13:00:00 16:00:00 PTC (ระบบยา) ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 ยกเลิกการจอง 07/09/2016 10:00:00
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 07/09/2016 10:00:00 10:30:00 นิเทศนิสิตฝึกงาน ม.พะเยา ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 7 อนุมัติ 07/09/2016 10:28:00
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 02/09/2016 10:00:00 16:30:00 ประชุมกกบ.กลุ่มการพยาบาล ภายใน เรืองศิริ ไกรคง 15 อนุมัติ 02/09/2016 10:40:00
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.