บันทึกขอใช้ห้องประชุม View

เลขที่คำขอ
หน่วยงาน งานแผนไทย
จองห้องประชุมชื่อ กังสดาล(ตึกใหม่)
วันที่จะประชุม 18/01/2019
เริ่มเวลา 09:00:00
ถึงเวลา 12:00:00
ประชุมเรื่อง รับนิเทศนักศึกษาฝึกงานแพทย์แผนไทย
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายนอก
ชื่อผู้ขอใช้ นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 14
อาหารเบรคเช้า ขอ
ข้าวเที่ยง ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 03/01/2019
เวลาที่บันทึกขอ 15:01:05