เลือกดูรายงาน

มีค่าเหมือน
มีค่าเหมือน
จำนวนหน้า 
 จาก 2
จำนวนรายการ 1 ถึง 20 จาก 21
หมวดหมู่รายงาน
ชื่อรายงาน(Linkรายงาน)
วันที่จัดทำ
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่ปรับแก้
Fee schedule fee schedule เคลือบฟลูออไรด์เด็ก 4-12ปี 07/01/2020   08/01/2020
Fee schedule fee schedule เคลือบหลุมร่องฟันถาวรในเด็ก 6-12 ปี 08/01/2020   08/01/2020
Fee schedule fee schedule ANCครั้งที่1 และตรวจสุขภาพช่องปาก,ขัดและรักษาฟัน(3008,3009) 10/01/2020   10/01/2020
Fee schedule fee schedule ใส่ห่วงและฝังยาคม(FP001,FP002) 15/01/2020   15/01/2020
DHDC ข้อมูลบัญชี 1(person)แยก typearea 17/12/2019   17/12/2019
DHDC ทะเบียน NCD แยกตามกลุ่มโรคและหน่วยบริการ 17/12/2019   17/12/2019
QOF QOFร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปีได้รับการคัดกรองความดัน 18/12/2019   18/12/2019
QOF QOFร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปีได้รับการคัดกรองความเบาหวาน 19/12/2019   12/12/2020
QOF QOF64 (ตัวชี้วัดกลาง) 18/12/2020   18/12/2020
QOF QOF64(ตัวชี้วัดเขต) 21/12/2020   01/04/2021
กองทุนต่าง ๆ ระบบรายงานการโอนเงิน สปสช. 01/09/2020   01/09/2020
กองทุนต่าง ๆ ระบบรายงานสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 15/09/2020   15/09/2020
กองทุนต่าง ๆ สรุปtimelineติดตามระบบงานปี64 21/09/2020   21/09/2020
กองทุนต่าง ๆ คู่มือกองทุนประกันสุขภาพปี 64 22/09/2020   22/09/2020
คู่มือต่าง ๆ คู่มือการทำเคลม อปท. โดยใช้โปรแกรมส่งออกhosxp_eclaim & e-claim ส่ง สปสช. 25/01/2021   25/01/2021
คู่มือต่าง ๆ คู่มือการจัดทำระบบเคลมประกันสังคมในส่วนของ รพสต. 25/01/2021   25/01/2021
ระบบe-claim e-claim ผู้ป่วยนอก 4 ปีย้อนหลัง ปีงบ60-63 03/10/2019   04/10/2020
ระบบe-claim e-claim ผู้ป่วยใน 4 ปีย้อนหลังปีงบ60-63 03/10/2019   04/10/2020
ระบบe-claim ระบบ e-claim ผู้ป่วยนอก 28/11/2019   27/08/2020
ระบบe-claim ระบบ e-claim ผู้ป่วยใน 29/11/2019   27/08/2020